utuhBarabai

Ulun neh kada lain kada bukan adalah anak nang bangaran Yazid Fahmi. Disa kalahiran ulun Gayaba. Mun kada tahu di Gayaba cobai ae andika mamakai acil gugil. Lamun kadada jua, baikhtiar ae balalah ka Disa Limpasu, Disana banyak haja nang tahu lawan Gayaba, mun lawan Yazid ada dua talu nang bangaran Yazid disana. Nitu haja dahulu panganalan diri ulun niya mun handak tahu ulun minta pin BB atau Nomor Hapi pian ae. hehehe